Eszközök

A programmal a tárgyi eszközök mellett nyilvántarthatók az immateriális javak és a befektetett pénzügyi eszközök is. Lehetőség van az egyedi vagy csoportos nyilvántartásra.

Minden eszközhöz rendelhető egy szabadon kitölthető lap, melyen a tartozékok, megjegyzés, alaprajz, egyedi adatok, stb. tárolhatók. Az értékcsökkenés számítását a program automatikusan végzi a törzsadatoknál beállított módon és mértékkel, ameddig az eszköz nettó értéke a beállított maradványértékig csökken. A program kezeli a terven felüli értékcsökkenést és annak visszaírását, kezeli a piaci értéket és számítja az értékhelyesbítést is. A fejlesztési alapból történt beruházások adótörvény szerinti speciális értékcsökkenési leírását is követi.